cine suntem ce ne propunem

Suntem o societate cu capital integral privat, care s-a constituit in anul 2003. Conform Actului Constitutiv de infiintare a societatii obiectul principal de activitate il reprezinta efectuarea manevrei feroviare si serviciului de transport feroviar de marfa.

O trasatura relevanta a TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL este reprezentata de telul de a deveni un prestator de servicii de transport feroviar capabil sa asigure o interfata intre operatorii de frunte ai transportului feroviar din Romania, strainatate si clienti, devenind astfel un principal prestator de manevra pe principalele platforme din tara. Societatea si-a dezvoltat astfel o strategie de intrare pe aceasta ramura a pietei de transport care nu este indeajuns exploatata si ofera prespective generoase in domeniul transportului feroviar modern

Detinem Licenta de Transport Feroviar cu seria LTF – nr. 028/2004 si Certificatele de Operare pentru efectuarea operatiunilor de manevra feroviara pe caile ferate din Romania, cu seriile COM – OTF nr. 028.1-14/2005 eliberate de AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER.

Parcul de material rulant aflat in exploatare cuprinde locomotive si vagoane autorizate de Autoritatea Feroviara Romana. Din punct de vedere al personalului detinem specialisti cu pregatire tehnica in transportul feroviar, in logistica, consilieri marfuri periculoase, responsabili cu siguranta feroviara, atestati de catre Autoritatea Feroviara Romana.

Desfasuram activitati de manevra pentru SC Reva SA Simeria, SC Remar SA Pascani, SC Ceprohart SA Braila, SC TMUCB SA Braila, CET Braila, Celhart Donaris, Buena Mesa Cluj, SC Ges Glass Scaieni, SC ARDIS METAL SRL Deva, Silva Lemtex SRL, precum si pentru unitati din cadrul grupului OMV-SC Petrom SA, manevrand in anul 2006 un numar de peste 20.000 de vagoane.

Efectuarea activitatii de manevra include ducerea si aducerea vagoanelor din statia CF la fronturile de incarcare – descarcare, cantarirea vagoanelor, tarare si retarare, manevrarea vagoanelor in incinta societatii, predarea – primirea vagoanelor din punct de vedere tehnic si comercial, etc.

Pentru ca activitatea de manevra feroviara sa se desfasoare in conditiile de siguranta feroviara conform cerintelor impuse de reglementarile feroviare in vigoare, asiguram intretinerea si repararea liniei ferate industriale. Pentru aceasta activitate avem personal specializat si atestat de catre Autoritatea Feroviara Romana. Pentru reparatii si intretinere linii CF industriale, fara sudarea sinelor, detinem Autorizatia de Furnizor Feroviar seria AF nr. 2891/28.02.2006.

Totodata asiguram in mod permanent contactul cu autoritatile competente (Autoritatea Feroviara Romana - AFER, SNCFR SA, etc.) si va reprezentam interesele pentru obtinerea Regulamentului Tehnic de Exploatare a Liniei Ferate Industriale, Autorizatiei de Exploatare a liniei ferate industriale precum si tuturor avizelor necesare functionarii acesteia, conform Legii nr. 402/2004, pentru aprobarea OG nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de CNCF”CFR” S.A..

SC TRANS EXPEDITION FEROVIAR SRL, detine resursele financiare, materiale si personal specializat in domeniul exploatarii feroviare ceea ce permite si efectuarea transporturilor de marfuri pe calea ferata pentru societatea dumneavoastra.

Ca urmare a preocuparii noastre de a satisface exigentele mereu in crestere ale clientilor nostri care solicita piese de schimb pentru vagoanele de marfa si calatori, pe platforma societatii S.C. Remar SA Pascani, s-a infiintat Sucursala Pascani a S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L., care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea pieselor de schimb pentru vagoane de marfa si calatori.

Sucursala Pascani dispune de capacitati de productie, resurse tehnice si umane necesare producerii si comercializarii pieselor de schimb.

Societatea a fost certificata ca furnizor de piese de schimb pentru vagoane de marfa si calatori si este autorizata, in conformitate cu reglementarile actuale, ca furnizor feroviar de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER, prin Autorizatia de Furnizor Feroviar seria AE, nr.3254/2007.

Pentru a veni in sprijinul clientilor, pe langa produsele deja omologate societatea detine capacitati tehnice si de productie pentru a omologa si alte produse feroviare in activitatea de producere, modernizare si reparatie a vagoanelor de marfa si calatori.

In anul 2007 se va deschide o Sucursala noua la Simeria care va avea ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea sabotilor de frana.

Avem certitudinea ca o colaborare cu societatea noastra va conduce la o exploatare cat mai buna a parcului de locomotive si vagoane, a capacitatilor de incarcare – descarcare, a utilizarii personalului, ceea ce va avea ca efect financiar diminuarea costurilor pe care le aveti cu activitatea feroviara.

In cadrul proiectului "Dezvoltare activitati inovative in domeniul turnarii de precizie a pieselor metalice", care face obiectul Contractului de finantare nr. 701/01.08.2007, incheiat intre INMA Bucuresti si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica ANCS si al Subcontractului de finantare nr.701.1/08.08.2007, incheiat intre INMA Bucuresti si S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L., in calitate de cofinantator si beneficiar, a fost valorificat brevetul de inventie nr. 117354 C1/ 20.02.2000 "Procedeu de obtinere a pieselor metalice prin turnare de precizie" si rezultatele cercetarii obtinute in cadrul Contractului nr. 195/12.12.2005 (Program INVENT), prin implementare la S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L. SUCURSALA SIMERIA a tehnologiei inovative de turnare de precizie a pieselor metalice care face obiectul brevetului de inventie mentionat.


POLITICA TEF SUC SIMERIA

POLITICA TEF SUC SIMERIA