manevra feroviara

Societatea detine Licenta de Transport Feroviar cu seria LTF nr. 028/2004 si Certificate de Operare pentru efectuarea operatiunilor de manevra feroviara pe caile ferate din Romania, cu seriile COM OTF nr. 028.1,2,3,4/2005 eliberate de AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA AFER. Prin efectuarea manevrei feroviare asiguram:

  • ducerea/aducerea vagoanelor in/din statiile CF pana la/de la fronturile de incarcare/descarcare;
  • introducerea/scoaterea vagoanelor la/de la fronturi;
  • cantarirea vagoanelor;
  • predarea/primirea vagoanelor din punct de vedere tehnic si comercial;
  • manevra interioara si transport tehnologic;
  • orice alte operatii de manevra feroviara solicitate de client;