intretinere si reparatie linii de cale ferata

Pentru ca activitatea de manevra feroviara sa se desfasoare in conditiile de siguranta feroviara conform cerintelor impuse de reglementarile feroviare in vigoare, asiguram intretinerea si repararea liniei ferate industriale. Pentru aceasta activitate avem personal specializat si atestat de catre Autoritatea Feroviara Romana. Pentru reparatii si intretinere linii CF industriale, fara sudarea sinelor, societate detine Autorizatia de Furnizor Feroviar seria AF nr. 2891/28.02.2006, dorindu-se astfel si introducerea acestui tip de serviciu pentru clientii existenti si potentiali. Suntem in contact permanent cu autoritatile competente (Autoritatea Feroviara Romana - AFER, SNCFR SA, etc.) si putem reprezenta interesele clientilor nostri, la solicitarea acestora, pentru obtinerea Regulamentului Tehnic de Exploatare a Liniei Ferate Industriale, Autorizatiei de Exploatare a liniei ferate industriale precum si tuturor avizelor necesare functionarii acesteia, conform Legii nr. 402/2004, pentru aprobarea OG nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de CNCF”CFR” S.A.